چاپ خبر
دبیرستان هیات امنایی امام علی (علیه السلام) شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۹
یادداشت برداری
برای بهبود سرعت مطالعه خود، یادداشت برداری، بسیار کارآمد و مفید است.
 
برای بهبود سرعت مطالعه خود، یادداشت برداری، بسیار کارآمد و مفید است. در یادداشت برداری باید فقط کلماتی یادداشت شوند که بار معنایی داشته باشند. یک واژه کلیدی، هم خودش دارای اهمیت است و هم آن‌چه را که تداعی می‌کند؛ بنابراین، یک کلمه یا یک تصویر کلیدی، باید هم تداعی‌کننده مفهوم اصلی باشد و هم حجم زیادی از اطلاعات مربوط به آن را به ذهن بیاورد.
شما می‌توانید یادداشت برداری را در گوشه‌های کتاب خود انجام دهید تا با مطالعه مجدد بهتر به خاطر آورید که این نکات مربوط به چه مطالبی بوده است و حتماً می‌توانید با تندخوانی نتیجه بهتری بگیرید و به سرعت بالاتری در مطالعه دست یابید.
انتهای پیام/.