اردوی زیارتی تفریحی شهر ری
 
جشن بازنشستگی استاد حمزوی
 
اردوی مشهد 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول
 
ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)