کادر دبیرستان  
     
 
معاون آموزشی  
     
 
معاون پرورشی  
     
 
معاون آموزشی  
     
 
معاون مالی   
     
 
معاون اجرایی  
     
 
معاون آموزشی پایه دوازدهم  
معاون آموزشی پایه دوازدهم: آقای قدرتی با 12 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش به عنوان معاون آموزشی در مدرسه حضور دارند. ایشان دارای مدرک فوق لیسانس در رشته مدیریت آموزشی هستند و 3 سال است که معاون اند.
 
 
 
 
     
 
معاون آموزشی پایه دهم  
معاون آموزشی پایه دهم: آقای ....... با ..... سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش به عنوان معاون آموزشی در مدرسه حضور دارند. ایشان دارای مدرک ........... در رشته  هستند و .... سال است که معاون اند.
 
 
 
 
     
 
معاون پرورشی  
معاون پرورشی: آقای حیدری با 28 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش به عنوان معاون پرورشی در مدرسه حضور دارند. ایشان دارای مدرک لیسانس در رشته روان شناسی هستند و 8 سال است که معاون اند.
 
 
 
 
     
 
معاون اجرایی  
معاون اجرایی: آقای پروین با 1 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش به عنوان معاون اجرایی در مدرسه حضور دارند. ایشان دارای مدرک فوق لیسانس در رشته اقتصاد هستند و ایشان اولین  سال است که معاون اند.
 
 
 
 
     
 
  شرح وظایف معاون آموزشی  
 

1-  رسيدگي به برنامه انضباطي روزانه:
پوشش – رفتار – تخلفات و اختلافات بين دانش آموزان – تأخير ورود و تعجيل خروج – اخراج از كلاس و ... با حضور فعال در ساعات تفريح خصوصا و ديگر ساعات در محوطه مدرسه


2-  انتصاب نماينده كلاس يا گروههاي انضباطي دانش آموزان با مشورت معلمين

3-  پاسخگويي مراجعات حضوري يا تلفني و ارجاع به مسئول مربوطه

4-  گردانندگي دفتر مدرسه و رفع نيازهاي جاري دبستان و كلاسها و ...

5-  رسيدگي به امر نظافت مدرسه با استفاده از نيروهاي موجود ( مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتي ، ايمني مدرسه و دانش آموزان ، اعمال كوششهاي مستمر به منظور پيشگيري از بروز ضعف و كمبود در اين زمينه ها چاره جويي نارسايي ها در هر مورد و فراهم كردن موجبات كمكهاي اوليه و درمان در موارد لازم و هماهنگي با بهداري دانشگاه )

6-  تنظيم برنامه هاي ملاقات دبيران با اولياء

7-  برگزاري امتحانات، تدوين صورتجلسات امتحاني و همكاري در ثبت نمرات و اعلام نتايج امتحانات در هر ترم

8-  برگزاري مراسم صبحگاه به همراه مربيان تربيتي

9- نظم كلاسها در زمان تعيين شده و مراقبت از تشكيل كلاسها

10-  برگزاري ساعات نماز جماعت با هماهنگي مربي تربيتي

11-  حضور و غياب دبيران و مراقبت از امضاء دبير مربوطه ثبت تأخير و تعجيل كاركنان و مرخصيهاي مختلف (استعلاجي استحقاقي، ساعتي، اضافه كار و ...)

12-  تأمين نيازهاي تداركاتي مدرسه به كمك نيروهاي موجود

13-  نظارت بر كار دفترداران جهت انجام بموقع امور دفتري

14-  نظارت و كنترل سرويس رفت و آمد دانش آموزان و تعيين نماينده براي سرويس ها

15-  پاسخگويي به موارد عندالزوم

16- يادداشت نمودن موارد انضباطي و موارد تشويقي دانش آموزان در دفاتر مربوطه

17-  نوشتن ليست دفتر حضور و غياب كاركنان

18-  كنترل پوشه حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارش لازم به مديریت محترم مدرسه و آگاه ساختن بموقع اولياء آنان

19-  حضور در مدرسه حداقل نيم ساعت قبل از آغاز كار مدرسه و خروج بعد از دانش آموزان

20-  كوشش و تلاش مستمر در جهت رعايت موازين اسلامي از سوي كاركنان ، دانش آموزان و اولیاء محترم دانش آموزان وهمچنین آشنا كردن ايشان با مسائل مذهبي و اخلاقي

21-  شركت در شوراها و جلسات با نظر مدير مدرسه و همكاري كامل در اجراي برنامه ها و خط مشي هاي اجرايي مصوب

22-  شناسايي دانش آموزاني كه ناهنجاري هاي رفتاري دارند و اقدام در جهت رفع مشكلات آنان از طريق مراجع ذيربط با اطلاع مدير مدرسه

23-  اداره كلاس در غياب معلم مربوطه

24-  همكاري با ديگر معاونين مدرسه در انجام وظايف مربوط

25-  كنترل ليست اموال – شماره گذاري و وارد نمودن اموال جديد خريداري شده يا اهداء شده در دفتر اموال مدرسه

26-  همكاري با مدير مدرسه و اشتراك مساعي در انجام وظايف مدير

27-  نظارت و همكاري براي امر ثبت نام و تنظيم دفاتر آمار ـ اموال- امتحانات و نگه داري سوابق و اسناد و مدارك

28-  كنترل ليست اموال موجود در انبارهاي مدرسه و رسيدگي به امور مربوطه

29-  تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم از وقايع و اتفاقات جاري در مدرسه و ارائه گزارش به مديریت محترم مدرسه

30-  نظارت بر حسن انجام كار ديگر كاركنان مدرسه و همكاري با آنان در حسن اجراي برنامه هاي مربوطه

31-  نظارت و شركت در اردوهاي داخل و خارج مدرسه

32-  مراقبت بر فعاليتهاي آزاد دانش آموزان در ساعات تفريح و مواقع ديگر

33-  نظارت بر فعاليتهاي خدمتگزاران – سرايدار و نگهبان مدرسه

34-  به عهده گرفتن وظايف كادر اداري مدرسه در غياب آنان

35-  حضور در مدرسه بصورت تمام وقت و رسمي در طول سال تحصيلي و لزوماً براي مواقع اضطراري

36-  تحويل مكاتبات اولياء با مدرسه و بالعكس ، دريافت مبالغ شهريه و ... و ارائه رسيد مالي در غياب مدير مالي مدرسه

37-  كسب اطلاع و آگاهي از سيستم دفتر داري ، بايگاني ، كپي، ثبت نمرات و ...

 
معاون مالی و معاون آموزشی پایه یازدهم  
معاون مالی: آقای قاسم درجزینی با 29 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش به عنوان معاون مالی در مدرسه حضور دارند. آقای درجزینی همچنین معاون آموزشی دانش آموزان پایه یازدهم نیز میباشند ، ایشان دارای مدرک لیسانس در رشته فیزیک هستند و 3 سال است که معاون اند.
 
     
 
  شرح وظایف معاون اجرایی  
 

 شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی تحت نظارت مدیر عهده دار وظایف ذیل می باشد :

=همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ،‌دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه .

=ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها .

=همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی .

=همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات .

-همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ،‌فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها .

=همکاری در برنامه ریزی ،‌نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر نظیر مراسم آغازین ،‌مناسبت ها ، ایام ا... ، نماز جماعت ، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی ،‌هنری و ورزشی ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی .

=توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ،‌گردهمایی ها ، جشنواره ها  و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات .

=همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان جهت ارائه به مدیر .

=تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان .

=همکاری در ایجاد زمینه برای بهبود وضعیت دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی ، ناهنجاری های رفتاری اخلاقی، ‌نارسایی های جسمانی و مشکلات خانوادگی می با شند ، با حفظ اصل رازداری و در صورت لزوم معرفی آنها به مدیر جهت اقدامات مقتضی .

=مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان .

=حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .

=همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروه های آموزشی و شوراهای مدرسه ، انجمن اولیا و مربیان ،‌شورای معلمان و شورای دانش آموزی و ... ) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضا و نیز نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوط .

=همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز ، توسعه و حفظ و نگهداری اموال ،‌فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی .

=برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط .

=تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان برابر مقررات و در زمان مقرر .

=اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ،‌دستورالعمل ها ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و ... ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله .

=تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدرسه یا همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر .

=تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مدرسه در صورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات .

=پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین ،‌دانش آموزان ، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات .

=انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ( بکفای تحت وب ، دانش آموزی و ... )

=انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم .

 
  شرح وظایف معاون پرورشی  
 

  1-  تهيه و تدوين برنامه سالانه بخش پرورشي، و تقويم فعاليت هاي پرورشي مدرسه با استفاده از نيازسنجي و مشورت، و بر اساس شيوه نامه هاي ابلاغي و ارائه به شوراي مدرسه براي تصويب.

2- 
هماهنگي و ارتباط منظم با مسئولان ذيربط اداري و حضور در جلسات و همايشهاي حوزه هاي پرورشي و آموزشي.

3- 
اهتمام براي اقامه نماز جماعت و اعتلاي فعاليتهاي قرآني و تعظيم شعائر ديني و انقلابي در مدرسه.

4- 
دعوت از معلمان داوطلب و هماهنـگي براي ايفاي نقــش فعــال تر پرورشــي آنان در مدرسه و خارج مدرســه و نيز هماهنگي با معلمان پيش كســوت با هدف بهره گيري از همكاري آنان براي تعميم فعاليتهاي پرورشي در ساير معلمان و كاركنان مدرسه.

5- 
اجراي شيوه نامه هاي ابلاغي و بخشنامه هاي پرورشي از جمله دستورالعملهاي مربوط به دانش آموزان منتخب.

6- 
نظارت بر كارکرد مربيان پرورشي - بهداشت و همچنين مشاور - كتابدار و كاركرد فوق برنامه معلمان تربيت بدني و هماهنگي بين آنان.

7- 
جلب مشاركت فعال و اثر بخش و صميمي با دانش آموزان به صورت فردي و جمعي و همكاري فراگير آنان در كليه فعاليتهاي پرورشي، بخصوص از طريق شوراي دانش آموزي.

8- 
نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي پرورشي مدرسه و دانش آموزان و تلاش براي ارتقاء كيفيت آنها و تهيه و تنظيم گزارش از عملكرد پرورشي مدرسه براي اداره با رويكرد تحليلي و ارزيابي كيفي.

9 - 
اهتمام براي ارتقاء سلامت دانش آموزان، ورزش پرورشي و همگاني و نظام استعداد يابي بر اساس بخشنامه هاي مربوط.

10- 
شناسايي دانش آموزان نخبه علمي - فرهنگي - هنري - ورزشي - مهارتي - و بستر سازي براي بهره گيري و حمايت و پشتيباني از آنان با هدف تسهيل و تسريع مراحل رشد، بر اساس دستور العملهاي مربوطه.

11-
برنامه ريزي و اهتمام براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقيت و استعداد مهارتهاي فردي و اجتماعي آنان و همكاري با سازمان دانش آموزي.

12 - 
همكاري براي راه اندازي تشكلهاي دانش آموزي مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگي فعاليتهاي آنان بر اساس ضوابط و مقررات.

13- 
عضويت و حضور فعال و مؤثر در شوراي مدرسه و نظارت بر حسن اجراي مصوبات اين شورا در امور پرورشي.