تماس با ما
 

سیستم های ارتباطی در وب
wWw.emamalischool.ir

 

 

شماره های تماس دبیرستان
66292727-66292728-66237925

 

بزرگراه آیت الله سعیدی- خیابان پژاند-دبیرستان هیئت امنایی امام علی علیه السلام