آقای عابدی -معاون پایه و مشاور تجربی  
 
 
 
   
 
 
  آقای اسکندری - مشاور ریاضی  
 
 
 
   
 
 
  آقای درجزینی - مشاور انسانی  
 
 
 
 
 
   
 
 
  پاسخ تشریحی آزمون های   خرداد سال 97 دبیرستان امام علی (ع)  
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
  جلسه دبیران  
 
 
 
   
 
 
  تازه ترین اخبار خبرگزاری ها  
 
 
بیشتر ...
 
   
 
 
  ارائه مشاوره  
 
 
 
   
 
 
  نتایج آزمونهای مرات