دبیران سال تحصیلی 97-1396
 دبیرستان امام علی علیه السلام
 
تاریخ
 
 
جامعه شناسی
 
 
ادبیات انسانی
 
جناب آقای حسنوند
 
ادبیات
 
جناب آقای صفری
 
جغرافیا
 
 
زیست شناسی
 
جناب آقای اعرابی
 
فلسفه - منطق - معارف
 
جناب آقای محققی
 
فیزیک
 
جناب آقای کرمی
 
فیزیک
 
جناب آقای عسگری
 
زبان انگلیسی
 
جناب آقای چاووشی
 
شیمی
 
جناب آقای نصرالهی
 
شیمی
 
جناب آقای اسکندری
 
عربی
 
جناب آقای ممتاز
 
معارف اسلامی
 
جناب آقای سرکشیک زاده
 
حساب دیفرانسیل
 
جناب آقای گوران
 
 
گسسته و هندسه تحلیلی
 
جناب آقای منجذبی
 
 
   
 
 
دبیران سال های قبل
 دبیرستان امام علی علیه السلام
 
   
 
 
  ورزش  
 
 
جناب آقای پرنیان
 
 
 
   
 
 
  زیست  
 
 
جناب آقای امیری
 
 
 
   
 
 
  ادبیات  
 
 
جناب آقای دکامه ای
 
 
 
   
 
 
  هندسه  
 
 
جناب آقای میرانی
 
 
 
   
 
 
  حساب دیفرانسیل  
 
 
جناب آقای رزاقی
 
 
   
 
 
  برنامه امتحانی نیم سال اول 1396