پیام رسان  
گیرنده
 
  تبریک تولد  
روز تولد :
متین قاسمی
روز تولد : 9 خرداد

 
نقشه راه دبیرستان  
     
 
چشم انداز دبیرستان
دبیرستان امام علی با بکار گیری بهترین دبیران حاضر در منطقه سعی در فراهم آوردن بهترین ها در مجموعه کادری خود است تا با توجه به چشم انداز روشن خود قدم های استوار خود را در مسیر تعلیم و تربیت بردارد. این دبیرستان در پی کسب بهترین ها در سطح استان و کشور است چراکه با توجه به پیشینه وتاریخچه کاری خود این امر را عملی و شدنی میداند؛از این رو همکاری شما اولیا و عزیزان را خواستاریم تا راه را هموار تر گردانیم
-به امید موفقیت روز افزون دانش آموزان و به سبب آن موفقیت دبیرستان امام علی (ع).