سازه های ماکارونی  
 
 

کسب مقام اول درساخت سازه های ماکرونی توسط تیم اول در منطقه 18 تهران به مربی گری آقای عسکری مشاوردبیرستان.
اسامی اعضای تیمبه ترتیب از سمت راست:
1-امیر حسین صالح پور/دوم ریاضی
2-مهرداد رضا قلی زاده /دوم ریاضی
3-پویا فهیمی/دوم ریاضی
4-محراب بشارتی/دوم ریاضی(کاپیتان تیم)

 
   
 
 
  رتبه های برتر کنکور در مدرسه امام علی (ع)  
 
 

محمدرضا قدیمی          رشته هوا وفضای دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی تهران


میلاد حاصل لو                       رشته مهندسی عمران دانشگاه همدان

مصطفی مکنت                            رشته حسابداری دانشگاه  گنبد کاووس


علی گودینی                                آب وهوا دانشگاه خوارزمی تهران


سعید صادقی                                 علوم مهندسی  دانشگاه سبزوار


سعید عبادی                              علوم آزمایشگاهی دانشگاه سمنانمحمد امین فراهی                                      علوم جانوری تهران


امید فرمنی                                                        دبیری تهران


امین دهقان نیری                                                برق دانشگاه سمنان