حدیث روز  
حدیث روز
 
  پیام رسان  
گیرنده
 
     
فرم تعهد ثبت نام
 

فرم تعهد                                                                         به نام خداوند بخشنده مهربان                                                  فرم تعهد

ولي محترم دانش آموز.000000000000000000000لطفا جهت ثبت نام فرزندتان در اين واحد آموزشي فرم زير را به دقت مطا لعه نموده و مشخصات خودتان و دانش آموز را به طور كامل پر كنيد و امضاء نماييد:

مشخصات اولياء: اينجانب 0000000000000000فرزند00000000000000000پدر/مادر دانش آموز00000000000000000000متعهد مي شوم كه تمامي مواردزير را در طول سال تحصيلي فرزندم رعايت نما يد و در صورت مشاهده هر يك از آنها مسئولين دبيرستان امام علی (ع) مي توانند طبق مقررات بر خورد نمايند0

1-حضور به موقع و بدون تاخير فرزندم در دبيرستان

2-خروج از دبيرستان فقط در ساعات تعيين شده0ویا فقط باحضور ولی قانونی

3-حفظ احترام به پرسنل اداري،آموزشي وخدماتي دبيرستان

4-حفظ ظاهر شخصی دانش آموز مطابق  با شئونات اسلامي به قرار زير:

الف)نوع پوشش :دانش آموز موظف به پوشیدن لباس فرم مدرسه می باشند  وهیچ بهانه ای برای نپوشیدن لباس فرم  پذیرفته نیست

کثیف و نا مرتب بودن لباس فرم کسر نمره انضباط خواهد داشت.

ب)آرايش موي سر بايد كاملا ساده و  بدون استفاده از ژل و مواد آرایشی همچنين مدل دار  نباشد0

ج)چهره ي دانش آموز از لحاظ ظاهر و ساير موارد بايد كاملا معمولي و دانش آموزی  باشد0

5-دانش آموز به غير از وسايل مربوط به تحصيل هيچگونه وسايل اضافه نبايد همراه داشته باشد0(استفاده از دستبند ،گردن بند، انگشتر ،...ممنوع می باشد)

6-آوردن تلفن همراه (موبايل )به هر شكل و نوعي به دبيرستان ممنوع مي باشد ،و در صورت مشاهده با دانش آموز طبق مقررات بر خورد خواهد شد0((ضبط گوشي وارسال به حراست اداره آموزش وپرورش))

7-هر وقت به لحاظ انضباطي يا درسي نياز به حضور اولياء باشد بايد بدون هر گونه اتلاف وقت  آنها در دبيرستان حضور به هم رسانند0

8- در صورت ايجاد هر گونه درگيري بين دانش آموزان چه در داخل مدرسه و چه در خارج از مدرسه بر خورد شديد خواهد شد كه به شرح زير است:

مرحله ي اول:اخراج سه روزه از مدرسه

مر حله ي دوم :اخراج يك هفته

مرحله  ي سوم :گزارش به اداره آموزش وپرورش جهت پيگيري

9-در صورت مشاهده ي هر گونه بي احترامي نسبت به دبيران ،پرسنل اداري وخدماتي توسط دانش آموز یا ولی محترم آن در همان مرحله ي اول به اداره آموزش و پرورش جهت پيگيري گزارش وطبق قانون برخورد خواهد شد0(طبق قانون کارکنان دولت)

10-در صورت اخراج از كلاس درس به هر دليل اولياءمحترم بايد در دبيرستان حضور يافته و پس از آن طبق ضوابط و مقررات انضباطي بر خورد خواهد شد0

11-اگر نياز به آوردن وسيله نقليه  به مدرسه مي باشد حفظ آن و وسايل مربوط به آن به عهده دانش آموزمي باشد و دبيرستان هيچگونه مسئوليتي را در قبال وسايل نقليه ندارد0

12- غیبت دانش آموز  به هر دلیلی با حضور اولیا در مدرسه موجه می گردد.

13-غيبت موجه دانش آموز نيز اگر بيش از حد باشد طبق مقررات آموزشي بر خورد مي گردد0

14-مسئولين دبيرستان مي توانند برابر مقررات وسايل دانش آموزان را بازرسي نمايند0

 

                             امضاء  واثر انگشت ولي                                                               امضاء و اثر انگشت دانش آموز